Main Menu
User Menu

Štábní rota 72 [1938-1938]

72nd Staff Company

     
Název:
Name:
Štábní rota 72
Originální název:
Original Name:
Štábní rota 72
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 210 - Mobilisovaný útvar 210-B-11
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Stan velitelství II. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
08.10.1938-20.10.1938 Vyškov, ? /
20.10.1938-22.10.1938 Brno, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Jirásek"
URL : https://www.valka.cz/Stabni-rota-72-1938-1938-t208099#589072Verze : 2
MOD