Main Menu
User Menu

Štábní rota 71 [1938-1938]

71st Staff Company

     
Název:
Name:
Štábní rota 71
Originální název:
Original Name:
Štábní rota 71
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 227 - Mobilisovaný útvar 227-B-16
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Stan velitelství I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-19.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
19.10.1938-22.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
URL : https://www.valka.cz/Stabni-rota-71-1938-1938-t208098#589070Verze : 1
MOD