Main Menu
User Menu

Stan velitelství II. armády [1938-1938]

Support the Headquarters of the 2nd Army

     
Název:
Name:
Stan velitelství II. armády
Originální název:
Original Name:
Stan velitelství II. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 103 - Mobilisovaný útvar 103-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství II. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
08.10.1938-20.10.1938 Vyškov, ? /
20.10.1938-22.10.1938 Brno, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 72
27.09.1938-22.10.1938 Oddíl polního četnictva II. armády
27.09.1938-22.10.1938 Pomocná kancelář velitelství II. armády
27.09.1938-22.10.1938 Štábní automobilní kolona 72
27.09.1938-22.10.1938 Štábní rota 72

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno JIRÁSEK 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Jirásek"
URL : https://www.valka.cz/Stan-velitelstvi-II-armady-1938-1938-t208055#588979Verze : 2
MOD