Main Menu
User Menu

Stan velitelství I. armády [1938-1938]

Support the Headquarters of the 1st Army

     
Název:
Name:
Stan velitelství I. armády
Originální název:
Original Name:
Stan velitelství I. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 102 - Mobilisovaný útvar 102-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-19.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
19.10.1938-22.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 71
27.09.1938-22.10.1938 Oddíl polního četnictva I. armády
27.09.1938-22.10.1938 Pomocná kancelář velitelství I. armády
27.09.1938-22.10.1938 Štábní automobilní kolona 71
27.09.1938-22.10.1938 Štábní rota 71

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HAVLÍČEK 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
URL : https://www.valka.cz/Stan-velitelstvi-I-armady-1938-1938-t208050#588971Verze : 2
MOD