Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p. [1989-1997]

VOP 065 Český Těšín

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.09.1968-01.07.1989 Opravářský závod 065
01.07.1989-01.12.1997 Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy spojovací techniky
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.09.1968-01.12.1997 Český Těšín /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
01.09.1968
Zánik:
Cancelled:
01.12.1997 privatizován, nástupnická firma VOP GROUP, s.r.o.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-5 Bečva
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MO ČR
rejstrik.penize.cz
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_131.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-065-Cesky-Tesin-s-p-1989-1997-t207490#587794Verze : 0
MOD
Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p.


Opravářský závod 065 v Českém Těšíně byl zřízen k 1. září 1968 a podléhal Správě spojovacího vojska GŠ.


Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 065 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace OZ 065. VOP 065 zabezpečoval opravy spojovací techniky včetně servisu, zařízení linkové techniky, kabelové soupravy, prováděl rekonstrukce, modernizaci a silnoproudé úpravy další speciální techniky. V rámci prováděných oprav podnik opravoval spojovací techniku se zaměřením na přenosné, vozidlové a tankové radiostanice, velitelsko-štábní pracoviště se spojovací technikou, provozovny, kabelové soupravy, utajovací techniku od stupně servisní opravy až po stupeň generální oprava.


VOP 065 v rámci speciální výroby prováděl zástavbu spojovací techniky do mobilních prostředků, výrobu náhradních dílů, výrobu souprav náhradních dílů, výrobu a montáž speciálních spojovacích učeben, výrobu vzorků a prototypů, výrobu přenašečů pro automatické telefonní ústředny se zdrojem z místních baterií. Civilní produkci představovala výroba speciálních elektrických zabezpečovacích zařízení pro důlní provozy a pro výbušná prosřtedí, výroba tepelných spínačů, výroba a montáž elektrozabezpečovacích zařízení, výroba členitých panelů na děrovacím NC lisu, kovoobráběcí a zámečnícká výroba.


Rozhodnutím ministra obrany ČR ze dne 16. ledna 1998 č.j. 192/5-53/16-OVZSO-3 byl státní podnik zrušen bez likvidace ke dni 1. února 1998. Veškerý majetek státního podniku byl rozhodnutím ministerstva obrany ČR č.j. 192/5-53/13-OVZSO-3 ke dni 1. prosince 1997 převeden na Fond národního majetku ČR. Veškerý movitý a a nemovity majetek a jiná práva a majetkové hodnoty Vojenského opravárenského podniku 065 Český Těšín, s.p. byly převedeny na společnost VOP GROUP, s.r.o.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-065-Cesky-Tesin-s-p-1989-1997-t207490#587795Verze : 0
MOD