Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p. [1989-2002]

VOP 042 Olomouc

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.09.1961-01.09.1962 Ústřední ženijní opravna Olomouc
01.09.1962-01.09.1969 Opravárenský závod 042
01.19.1969-01.07.1989 Opravárenská základna 042
01.07.1989-07.10.2002 Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy, servis, modernizace a likvidace vojenské ženijní techniky
zemní práce
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.09.1961-07.10.2002 Olomouc /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
01.09.1961-01.07.1989 1. pobočka, Dolní Bousov /
01.09.1961-01.07.1989 2. pobočka, Unhošť /
01.09.1961-01.07.1989 3. pobočka, Nové Mesto nad Váhom /
01.09.1969-DD.MM.RRRR sklad Malá Čermná /
01.09.1969-DD.MM.RRRR sklad Loukov /
01.09.1969-DD.MM.RRRR sklad Lutín /
01.07.1989-DD.MM.1998 závod Dolní Bousov, Dolní Bousov /
01.07.1989-13.03.2012 závod Unhošť, Unhošť /
01.07.1989-01.01.1993 závod Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom /
Vznik:
Founded:
01.09.1961
Zánik:
Cancelled:
07.10.2002 sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MO ČR
rejstrik.penize.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_44.htm
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_63.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-042-Olomouc-s-p-1989-2002-t207480#587759Verze : 1
MOD
Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p.


Opravárenská základna 042 zabezpečovala výrobní a opravárenskou činnost strojírenského a dřevařského charakteru se zaměřením na ženijní techniku v rozsahu od revizí až po generální opravy.


Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 042 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace Opravárenské základny 042. Speciální (vojenský) výrobní program tvořily opravy ženijní techniky. Dále podnik prováděl práce zámečnické, svářečské, klempířské, stolařské, sedlářské, elektromontážní a obráběcí. Sestrojoval výrobní učební pomůcky a řezy ženijních strojů a techniky. Prováděl úpravy, modernizaci a rekonstrukci ženijní techniky. V důsledku redukce početních stavů české armády v devadesátých letech následně rušil vyřazovanou ženijní techniku.


V rámci civilního programu se podnik zaměřil na výrobu elektrických rozvaděčů, různých zařízení pro vzduchotechniku, vyráběl bankovní vozíky, zahradní stolky a lavice, chatová kamna na tuhá paliva. Zároveň prováděl zemní práce a bezjádrové vrty podle požadavků zákazníka za použití ženijích strojů ve vlastnictví podniku.


V roce 1998 byl v rámci privatizace odprodán závod Dolní Bousov. Jeho nástupnickou organizací se stala firma VOP Dolní Bousov spol. s r.o., mezi jejíž výrobní program v novém tisíciletí patřily výroba mobilních protipovodňových zábran, zpracovávání plánovací dokumentace v oblasti ochrany před povodněmi a utváření celistvého systému protipovodňové ochrany. Další produkty a služby vycházely z činností původního vojenského podniku, z kterého se firma transformovala. Jednalo se zejména o opravy a servis elektrocentrál a produkci zatarasovacích ostnů.


V roce 2000 VOP 042 Olomouc zaměstnával průměrně 65 osob. Vzhledem k tehdejší redukci objemu zakázek ze strany Ministerstva obrany ČR a obtížností získat náhradní program byla kapacita podniku využita na zhruba 20 %. Na tomto stavu se podílela i nevyjasněná perspektiva firmy. Po určitou dobu se předpokládala její privatizace, poté se uvažovalo, že se z ní stane vojsková opravna. Nakonec bylo rozhodnuto o jejím sloučení s jiným státním podnikem realizujícím opravy vojenské techniky. V roce 2002 byl proto VOP 042 Olomouc začleněn do struktury vojenského opravárenského podniku VOP-026 Šternberk. Výrobní kapacity v Olomouci byly později shledány nadbytečnými a následně odprodány.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-042-Olomouc-s-p-1989-2002-t207480#587762Verze : 7
MOD