Main Menu
User Menu

Krajnici, Přistávací plocha Kraynitsi [RRRR-RRRR]

Kraynitsi Landing Ground

Feldflugplatz Kraynitsi

     
Název:
Name:
Přistávací plocha Kraynitsi
Originální název:
Original Name:
Feldflugplatz Kraynitsi
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Krajnici
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°18'30.00"N 23°14'20.00"E
Vznik:
Established:
DD.01.1941
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.01.1941-DD.03.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.01.1941-DD.03.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.01.1941-DD.03.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.01.1941-DD.03.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
27.01.1941-DD.03.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
7th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
8th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
9th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
06.03.1941-27.03.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-31.03.1941
10. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
10th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
DD.03.1941-DD.03.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
DD.04.1941-17.04.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.04.1941-17.04.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.04.1941-17.04.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 101
101st Special Purpose Bomber Group
DD.04.1941-17.04.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.04.1941-17.04.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.05.1941
Poznámka:
Note:
předsunuté letiště během německé invaze do Řecka a Jugoslávie na jaře 1941
Zdroje:
Sources:
http://worldaerodata.com/wad.cgi?id=BU00027
http://ww2.dk/lwairfields.html
URL : https://www.valka.cz/Krajnici-Pristavaci-plocha-Kraynitsi-RRRR-RRRR-t207415#587645Verze : 1
MOD
Diskuse