Main Menu
User Menu

Samostatná kulometná četa č. 2 [1939-1939]

Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 2/2nd Independent Machine-Gun Platoon

     
Název:
Name:
Samostatná kulometná četa č. 2
Originální název:
Original Name:
Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-DD.08.1939 Żółkiew (Жовква)/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Żółkiew (Жовква) / -???-???-Szadek/přesun po železnici /
DD.09.1939-DD.09.1939 Szadek-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
28.08.1939-DD.09.1939 neznámý (unknown)
Výzbroj:
Armament:
Samostatná kulometná četa
Poznámka:
Note:
1) Četa neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově vystavena 6. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace. Rozkaz k mobilizaci velitel pluku obdržel 27.08.1939 v 17.50 hod., ale její začátek byl určen na 28.09.1939 ve 2.00 hod. v noci.
2) Datum zániku čety není ve zdrojích uvedeno. V sestavě zbytků brigády, kterým se podařilo ustoupit do prostoru Otwocka (11.09.1939), není uvedena.
3) Četa byla podřízená bezprostředně veliteli brigády. Mohla být rovněž na základě jeho rozhodnutí dočasně nebo trvale přidělena některé z prvosledových bojových jednotek.
4) Četa se zpravidla přesunovala společně s prvním sledem velitelství brigády nebo v rámci nadřízené jednotky.
Zdroje:
Sources:
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-kulometna-ceta-c-2-1939-1939-t207411#587639Verze : 0
MOD