Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Velkopolské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Wielkopolska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Poznań, ? 4)
/
DD.08.1939-04.09.1939 přesun, 4)
/
04.09.1939-DD.09.1939 Szlachcin, přesun 4)
/

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Podemski, Wojciech 5) 6) (kapitan rezerwy artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Je ovšem pravděpodobné, že zbytky eskadrony, které se probojovaly do obklíčené Varšavy, se staly součástí Štábní eskadrony Sloučené jezdecké brigády.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena kromě Szlechcina (II. sled).
5) (15.03.1897-DD.MM.19??). Do mobilizace byl záložním důstojníkem v evidenci 7. oddílu jízdního dělostřelectva. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) Abraham a Bauer s Polakem uvádějí, že velitelem eskadrony byl poručík jezdectva Zbigniew Kazimierz Krajewski. Ten byl ve skutečnosti velitelem 7. samostatné kulometné čety určené k bezprostřední ochraně štábu brigády.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969, str. 336, 348
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, str. 487
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 379

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Velkopolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t207213#587175Verze : 2
MOD