Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pluku útočné vozby 2 [1938-1938]

Depot Battalion of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 270 - Mobilisovaný útvar 270-C-1
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1938
Nástupce:
Successor:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-12.10.1938 Velitelství III. sborové oblasti
12.10.1938-20.10.1938 Velitelství XIV. hraničního pásma
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-20.10.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-20.10.1938 Studený, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-10.10.1938 Prapor lehkých tanků 11, velitelství
25.09.1938-10.10.1938 Prapor lehkých tanků 12, velitelství
25.09.1938-10.10.1938 Prapor lehkých tanků 4, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Pluk útočné vozby 2, rozkazy 1938
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pluku-utocne-vozby-2-1938-1938-t207200#587123Verze : 2
MOD