Main Menu
User Menu

Geodeticko-topografické oddělení 71 [1938-1938]

71st Geodetic-topographic Section

     
Název:
Name:
Geodeticko-topografické oddělení 71
Originální název:
Original Name:
Geodeticko-topografické oddělení 71
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-DD.10.1938 Stan velitelství I. armády
27.09.1938-DD.10.1938 Velitelství válečného vyměřování
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-DD.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 52
27.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 61
27.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 62
DD.09.1938-DD.10.1938 Topografické oddělení 51

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
Historie Geografické služby AČR 1918-2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Geodeticko-topograficke-oddeleni-71-1938-1938-t207123#586942Verze : 3
MOD