Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Suvalské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Suwalskiej Brygady Kawalerii

Staff Squadron of the Suwalska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Suvalské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Suwalskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-10.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
10.09.1939-DD.09.1939 Velitel Hlavního stanu Suvalské jezdecké brigády 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Suwałki/kasárny 2. hulánského pluku / 4)
01.09.1939 Suwałki-les prostor Ustronie/přesun / 4)
01.09.1939-02.09.1939 les prostor Ustronie/? / 4)
02.09.1939-03.09.1939 les prostor Ustronie-les jižně Sobolewo/noční přesun / 4)
03.09.1939-04.09.1939 les jižně Sobolewo/? / 4)
04.09.1939-05.09.1939 les jižně Sobolewo-Studzieniczna/noční přesun / 4)
05.09.1939-06.09.1939 Studzieniczna-Domuraty-Szczuki-les západně Chwaszczewo/noční přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 les západně Chwaszczewo-Janów-Popiołówka-Jasionówka-prostor Knyszyn/noční přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 prostor Knyszyn-Tykocin-prostor Stelmachowo/noční přesun / 4)
08.09.1939-09.09.1939 prostor Stelmachowo-Jeżewo-Sokoły-les prostor Wróble/noční přesun / 4)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Wróble/? / 4) 5)
10.09.1939-DD.09.1939 prostor Wróble-???-???-???/? / 6)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-09.09.1939 Różycki, Bogdan (porucznik rezerwy kawalerii) 7)
09.09.1939-DD.09.1939 ???, ??? 8) 9)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli Hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej). V důsledku vývoje situace Hlavní stan brigády ztratil 10.09.1939 kontakt se zbytkem brigády a ustupoval samostatně.
4) Dislokace hlavního stanu brigády.
5) Jezdecká četa pod velením ppor. Rekosze byla dána k dispozici veliteli Jízdní četa polního četnictva č. 11 k provádění asistenční služby.
6) Přesuny Hlavního stanu brigády jsou známy až do jejího překročení hranice z Litvou, ale není známo, jestli v její sestavě byla rovněž štábní eskadrona.
7) (28.05.1905-DD.MM.1940). V některých zdrojích je uvedeno jméno Bohdan. Zde je uveden podle schematizmu záložních důstojníků z 1934 r. Dne 09.09.1939 byl vyslán automobilem do Wołkowysku pro mapy a už se k eskadroně nevrátil. Za neznámých okolností padl do sovětského zajetí a byl zavražděn NKVD v Charkově. Dne 04.10.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti kapitána.
8) Podporučík jezdectva v záloze Rekosz (Rękosz?), Stefan (28.04.1900-DD.MM.1940). V některých zdrojích je uvedeno příjmení Rękosz. Zde je uveden podle schematizmu záložních důstojníků z 1934 r. Byl velitelem jezdecké čety, která byla 10.09.1939 dána k dispozici polnímu četnictvu. Od 10.09.1939 se jeho jméno v deníku velitele hlavního stanu neobjevuje. DD.MM.1939 padl za neznámých okolností do sovětského zajetí. Byl zavražděn NKVD v Charkově. Dne 04.10.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti poručíka.
9) Velitel hlavního stanu uvádí, že 11.09.1939 utvořil jezdeckou četu pod velením
poručíka Kimonta. Podporučík jezdectva v záloze Kimontt, Witold Piotr (10.05.1903-05.03.1979(?)). Byl zmobilizován do funkce proviantního důstojníka Hlavního stanu brigády, 13. 09 .1939 byl vyslán pro proviant a už se ke hlavnímu stanu nevráti. Pravděpodobně překročil hranice s Litvou jako důstojník zbytků krycího jezdeckého pluku „Wołkowysk“ (Pułk Osłonowy„Wołkowysk“).
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
caw.wp.mil.pl
Korczyński, Janusz: Dziennik komendanta Kwatery Głównej Suwalskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18/B/3, str. 1 (49), 3 (51), 9 (57), 10 (58), 12 (60), 13 (61)

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Suvalske-jezdecke-brigady-1939-1939-t207106#586917Verze : 0
MOD