Main Menu
User Menu

Tutow

Tutow

     
Název:
Name:
Tutow
Originální název:
Original Name:
Tutow
Další názvy:
Other Names:
Tutow/Flughafen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°55'00.00"N 13°15'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.08.1938-22.10.1938
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 4
1st Squadron of the 4th Special Purpose Bomber Group
01.08.1938-22.10.1938
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 4
2nd Squadron of the 4th Special Purpose Bomber Group
01.08.1938-22.10.1938
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 4
3rd Squadron of the 4th Special Purpose Bomber Group
01.08.1938-DD.09.1938
Bitevní letecká skupina 10
10th Ground Attack Air Group
01.08.1938-DD.09.1938
Bitevní letecká skupina 20
20th Ground Attack Air Group
01.08.1938-22.10.1938
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 4
4th Special Purpose Bomber Group
01.08.1938-22.10.1938
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 4
Staff of the 4th Special Purpose Bomber Group
01.11.1938-31.08.1939
4. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
4th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.11.1938-31.08.1939
5. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
5th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.11.1938-31.08.1939
6. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
6th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.11.1938-31.08.1939
II. (bitevní) skupina Instrukční eskadry 2
2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
01.11.1938-31.08.1939
Štáb II. (bitevní) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
DD.08.1939-DD.08.1939
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
DD.10.1939-01.11.1939
Bitevní letecká skupina 10
10th Ground Attack Air Group
DD.10.1940-DD.MM.RRRR
Doplňovací letka (bitevní) Instrukční eskadry 2
Replacement Squadron (Ground Attack of the 2nd Instruction Wing
02.08.1944-12.02.1945
Bitevní eskadra 104
104th Ground Attack Wing
02.08.1944-12.02.1945
I. skupina Bitevní eskadry 104
1st Group of the 104th Ground Attack Wing
02.08.1944-12.02.1945
II. skupina Bitevní eskadry 104
2nd Group of the 104th Ground Attack Wing
DD.11.1944-17.12.1944
5. letka Stíhací eskadry 1
5th Squadron of the 1st Fighter Wing
DD.11.1944-17.12.1944
6. letka Stíhací eskadry 1
6th Squadron of the 1st Fighter Wing
DD.11.1944-17.12.1944
7. letka Stíhací eskadry 1
7th Squadron of the 1st Fighter Wing
DD.11.1944-17.12.1944
8. letka Stíhací eskadry 1
8th Squadron of the 1st Fighter Wing
DD.11.1944-17.12.1944
II. skupina Stíhací eskadry 1
2nd Group of the 1st Fighter Wing
DD.11.1944-17.12.1944
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 2nd Group of 1st Fighter Wing
DD.01.1945-DD.05.1945
Velkoprostorová transportní skupina
Large Capacity Transport Group
DD.02.1945-DD.03.1945
2. letka Transportní eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Transport Wing
DD.02.1945-08.05.1945
I. skupina Transportní eskadry 1
1st Group of the 1st Transport Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
1. letka Bombardovací eskadry 66
1st Squadron of the 66th Bomber Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
2. letka Bombardovací eskadry 66
2nd Squadron of the 66th Bomber Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
3. letka Bombardovací eskadry 66
3rd Squadron of the 66th Bomber Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 14
4th Squadron (Long Range) of the 14th Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.04.1945
4. letka Bombardovací eskadry 66
4th Squadron of the 66th Bomber Wing
DD.03.1945-DD.03.1945
5. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
5th Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.04.1945
I. skupina Bombardovací eskadry 66
1st Group of the 66th Bomber Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 66
Staff of the 1st Group of 66th Bomber Wing
25.04.1945-26.04.1945
IV. skupina Stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Fighter Wing
25.04.1945-26.04.1945
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of 3rd Fighter Wing
DD.04.1945-DD.04.1945
II. skupina Bombardovací eskadry 200
2nd Group of the 200th Bomber Wing
DD.05.1945-DD.06.1945
62. bitevní letecký pluk
62nd Assault Aviation Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
XIV. letecký sbor
XIV Air Corps
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Tutow vznikl v 30. letech 20. století jako osídlení při stavbě letiště na místě kruckowského poplužního dvora Witterwerderu.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tutow
https://de.wikipedia.org/wiki/Tutow
URL : https://www.valka.cz/Tutow-t207100#586906Verze : 1
MOD