Main Menu
User Menu

Polní pošta 64 [1938-1938]

64th Field Post Office

     
Název:
Name:
Polní pošta 64
Originální název:
Original Name:
Polní pošta 64
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 806 - Mobilisovaný útvar 806-B-
Datum zániku:
Disbanded:
12.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.09.1938-22.10.1938 Úřad polní poštovní služby II. armády
30.09.1938-10.11.1938 Třídírna polních pošt 5
10.11.1938-12.11.1938 Ústředna polních pošt
Dislokace:
Deployed:
30.09.1938-08.10.1938 Olomouc,
08.10.1938-22.10.1938 Račice, hostinec Na střelnici
22.10.1938-12.11.1938 Vyškov,
Přednosta / náčelník:
Chief:
30.09.1938-12.11.1938 Zvoníček, (kapitán telegrafního vojska)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ČEDIČ
Zdroje:
Sources:
Vostatek, M.: Organizace čs. polní pošty 1938. Filatelie 41, 1991, s. 541-544.
URL : https://www.valka.cz/Polni-posta-64-1938-1938-t207048#586851Verze : 7
MOD