Main Menu
User Menu

Polní pošta 62 [1938-1938]

62nd Field Post Office

     
Název:
Name:
Polní pošta 62
Originální název:
Original Name:
Polní pošta 62
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 801 - Mobilisovaný útvar 801-B-21
Datum zániku:
Disbanded:
25.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.09.1938-29.09.1938 Mobilisační těleso 801
29.09.1938-23.10.1938 Úřad poštovní služby Okrsku Praha
29.09.1938-25.10.1938 Třídírna polních pošt 1
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-29.09.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé
29.09.1938-15.10.1938 Praha-Vokovice, zámeček
15.10.1938-23.10.1938 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad
23.10.1938-25.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.09.1938-25.10.1938 Čižinský, (kapitán telegrafního vojska)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno Péro
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu, Velitelství "Přemysl"
Vostatek, M.: Organizace čs. polní pošty 1938. Filatelie 41, 1991, s. 541-544.
Vostatek, M.: Polní pošta 62. Filatelie 34, 1984, s. 79.
URL : https://www.valka.cz/Polni-posta-62-1938-1938-t207046#586849Verze : 15
MOD