Main Menu
User Menu
Reklama

Polní pošta 60 [1938-1938]

60th Field Post Office

     
Název:
Name:
Polní pošta 60
Originální název:
Original Name:
Polní pošta 60
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 807 - Mobilisovaný útvar 807-B-26
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.09.1938-30.09.1938 Mobilisační těleso 807
30.09.1938-14.10.1938 Úřad poštovní služby hlavního velitelství
30.09.1938-14.10.1938 Třídírna polních pošt 2
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-30.09.1938 Turčianský Svätý Martin, Kasárny Milana Hodži
30.09.1938-14.10.1938 Račice, hostinec Na střelnici
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
Vostatek, M.: Organizace čs. polní pošty 1938. Filatelie 41, 1991, s. 541-544.
URL : https://www.valka.cz/Polni-posta-60-1938-1938-t207044#586847Verze : 6
MOD
Reklama