Main Menu
User Menu

Polní pošta 6 [1938-1938]

6th Field Post Office

     
Název:
Name:
Polní pošta 6
Originální název:
Original Name:
Polní pošta 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 806 - Mobilisovaný útvar 806-B-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-DD.MM.RRRR Velitelství telegrafního vojska 36. hraniční oblasti
27.09.1938-DD.MM.RRRR Třídírna polních pošt 5
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-DD.MM.RRRR Olomouc,
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-DD.MM.RRRR
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ZLONICE
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Polni-posta-6-1938-1938-t207039#586842Verze : 1
MOD