Main Menu
User Menu

Třídírna polních pošt 4 [1938-1938]

4th Field Post Sorting Office

     
Název:
Name:
Třídírna polních pošt 4
Originální název:
Original Name:
Třídírna polních pošt 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.09.1938-06.12.1938 Úřad polní poštovní služby III. armády
30.09.1938-06.12.1938 Ústředna polních pošt
Dislokace:
Deployed:
30.09.1938-06.12.1938 Poprad-Velká, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
30.09.1938-06.12.1938 Souhrada, Bohumil (kapitán telegrafního vojska)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1938-DD.MM.1938 Polní pošta 11
30.09.1938-DD.12.1938 Polní pošta 12
30.09.1938-DD.MM.1938 Polní pošta 57

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno DUBĚNKA
Zdroje:
Sources:
Slaný, J.: Triediarne polných pošt v roku 1938. Filatelie 39, 1989, s. 493-494.
Vostatek, M.: Československá polní pošta 1938. Filatelie 37, 1987, s. 560-562, 625-626.
URL : https://www.valka.cz/Tridirna-polnich-post-4-1938-1938-t207030#586833Verze : 7
MOD