Main Menu
User Menu

A skupina /studijní/ 1. oddělení štábu hlavního velitelství [1938-1938]

A Group /Study/ of the 1st Section of the Staff of the General Headquarters

     
Název:
Name:
A skupina /studijní/ 1. oddělení štábu hlavního velitelství
Originální název:
Original Name:
A skupina /studijní/ 1. oddělení štábu hlavního velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobilisovaný útvar 101-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-14.10.1938 1. oddělení /organisační/ štábu hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-26.10.1938 Praha, Budova hlavního štábu /
26.10.1938-08.10.1938 Pístovice, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, Budova hlavního štábu /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-14.10.1938 Švígler, Jan (podplukovník generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/A-skupina-studijni-1-oddeleni-stabu-hlavniho-velitelstvi-1938-1938-t207006#586758Verze : 2
MOD