Main Menu
User Menu

Palacký

krycí jméno

PALACKÝ
- PALACKÝ 1
Krycí jméno neslo Hlavní velitelství, hlavní velitel (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 2
Krycí jméno nesl Štáb hlavního velitelství, náčelník štábu (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 3
Krycí jméno nesl Štáb hlavního velitelství, podnáčelník štábu pro operace (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 4
Krycí jméno nesl Štáb hlavního velitelství, podnáčelník pro organisaci a zároveň 1. oddělení /organisační/ štábu hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 5
Krycí jméno neslo 2. oddělení /zpravodajské/ štábu hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 6
Krycí jméno neslo 3. oddělení /operační/ štábu hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 7
Krycí jméno neslo 4. oddělení /materiální/ štábu hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 8
Krycí jméno nesl Štáb hlavního velitelství, podnáčelník pro zásobování a dorpavu.
- PALACKÝ 9
Krycí jméno neslo Velitelství dělostřelectva hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938) a zároveň Úřad zbrojní služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 10
Krycí jméno neslo Velitelství letectva hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938) a zároveň Velitelství dělostřelectva proti letadlům hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 11
Krycí jméno neslo Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938) a zároveň Úřad ženijní služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 12
Krycí jméno neslo Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938) a zároveň Úřad spojovací služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938) a Úřad poštovní služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 13
Krycí jméno nesl Úřad intendanční služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 14
Krycí jméno nesl Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 15
Krycí jméno nesl Úřad veterinářské služby hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 16
Krycí jméno nesl Úřad služby silniční dopravy hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
- PALACKÝ 17
Krycí jméno nesl Stan hlavního velitelství (24. září 1938 - 14. říjen 1938).
URL : https://www.valka.cz/Palacky-t206975#594837Verze : 3
MOD