Main Menu
User Menu

Geminder, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Geminder
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Geminder
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.11.1901 Vítkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.12.1952 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- odsouzen k trestu smrti v procesu s Rudolfem Slánským
- narozen jako Friedrich Geminder
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
biography.hiu.cas.cz
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#637302Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Geminder
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Geminder
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád 25. února I. stupeň
1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
biography.hiu.cas.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#637303Verze : 0
MOD
Bedřich Geminder


1901-1952- ředitel zahraničního vysílání ČRo
- jedna z obětí procesu s Rudolfem Slánským
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#78134Verze : 0
MOD
Bedřich Geminder


-komunistický funkcionář
Pocházel z německo-židovské obchodnické rodiny. S rodinou se záhy rozešel a po středoškolských studiích vstoupil do KSČ.Pracoval jako redaktor a regionální funkcionář strany. Protože neměl čs. státní občanství (po otci příslušel do Polska), žil v ČSR nelegálně a používal jména Fritz Kremer. Pro politickou činnost byl z ČSR dvakrát vyhoštěn (1930 a 1931), ale žil zde i nadále a pracoval v redakcích časopisů Arbeiter Zeitung, Welt am Heute a Rote Fahne. Poté odešel do SSSR kde od roku 1935 pracoval v aparátu Komunistické internacionály jako vedoucí tiskového oddělení. Po jejím zrušení byl (až do návratu do ČSR v roce 1946) ředitelem tiskového a zpravodajského ústavu ÚV VKS(b) v Moskvě. Za zásluhy v těchto funkcích v době války byl vyznamenán Leninovým řádem a medailí Za vítězství. Roku 1946 mu bylo uděleno čs. státní občanství a stal se vedoucím mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. V září 1951 byl z této funkce odvolán a až do zatčení v listopadu téhož roku pak pracoval v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu. byl obviněn z velezrady a špionáže a v listopadu 1952 odsouzen v procesu s Rudolfem Slánským a spol. k trestu smrti a vzápětí popraven.


převzato: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, J.Vorel, A Šimánková a kolektiv
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#83083Verze : 0