Main Menu
User Menu

Geminder, Bedřich

Bedřich Geminder


1901-1952- ředitel zahraničního vysílání ČRo
- jedna z obětí procesu s Rudolfem Slánským
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#78134Verze : 0
MOD
Bedřich Geminder


-komunistický funkcionář
Pocházel z německo-židovské obchodnické rodiny. S rodinou se záhy rozešel a po středoškolských studiích vstoupil do KSČ.Pracoval jako redaktor a regionální funkcionář strany. Protože neměl čs. státní občanství (po otci příslušel do Polska), žil v ČSR nelegálně a používal jména Fritz Kremer. Pro politickou činnost byl z ČSR dvakrát vyhoštěn (1930 a 1931), ale žil zde i nadále a pracoval v redakcích časopisů Arbeiter Zeitung, Welt am Heute a Rote Fahne. Poté odešel do SSSR kde od roku 1935 pracoval v aparátu Komunistické internacionály jako vedoucí tiskového oddělení. Po jejím zrušení byl (až do návratu do ČSR v roce 1946) ředitelem tiskového a zpravodajského ústavu ÚV VKS(b) v Moskvě. Za zásluhy v těchto funkcích v době války byl vyznamenán Leninovým řádem a medailí Za vítězství. Roku 1946 mu bylo uděleno čs. státní občanství a stal se vedoucím mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. V září 1951 byl z této funkce odvolán a až do zatčení v listopadu téhož roku pak pracoval v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu. byl obviněn z velezrady a špionáže a v listopadu 1952 odsouzen v procesu s Rudolfem Slánským a spol. k trestu smrti a vzápětí popraven.


převzato: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, J.Vorel, A Šimánková a kolektiv
URL : https://www.valka.cz/Geminder-Bedrich-t20690#83083Verze : 0