Main Menu
User Menu

Srbské království [1217-1346]

Kingdom of Serbia / Краљевина Србија / Kraljevina Srbija

     
Název:
Name:
Srbské království
Originální název:
Original Name:
Краљевина Србија/ Kraljevina Srbija
Hlavní město:
Capital:
Ras, Skopje
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Srbské kralovství / List of rulers - Kingdom of Serbia
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
Balkánsky poloostrov
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Uherské království, Bulharské království, Byzantská říše, Benátska republika, Chorvátske království
Vznik:
Independence:
08.08.1217 Srbské velkoknížectví
Zánik:
Dissolution:
16.04.1346 Srbská říše
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
srbi
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.worldstatesmen.org/Serbia.html

Srbské království [1217-1346] - Srbské káľovstvo, cca 1265

Srbské káľovstvo, cca 1265
URL : https://www.valka.cz/Srbske-kralovstvi-1217-1346-t206853#586391Verze : 1
MOD