Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Podolské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Podolskiej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Podolska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Podolské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Podolskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-DD.09.1939 Podolská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)/? /
30.08.1939-01.09.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)-Tarnopol (Тернопіль)-Lvov (Львів) / -Tarnov-Krakov-Częstochowa-Kutno-Nekla/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Nekla/? /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nekla-prostor Swarzędz/noční přesun /
03.09.1939-04.09.1939 prostor Swarzędz-prostor Kobyle Pole/noční přesun /
04.09.1939-DD.09.1939 prostor Kobyle Pole-???-???-???/přesun / 2) 4)

Velitel:
Commander:
27(?).08.1939-DD.09.1939 Kiczan, Stanisław (rotmistrz administracji (kawaleria)) 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena.
5) (07.09.1898-DD.MM.19??). Do mobilizace byl II. důstojníkem štábu brigády. Unikl zajetí. Začátkem roku 1945 byl v hodnosti majora velitelem hlavního stanu 14. velkopolské obrněné brigády dislokované v Egyptu.
Velitelem čety byl por. jezdectva Eugeniusz Niemirowski (07.11.1911-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Przemsza-Zieliski uvádí, že velitelem eskadrony byl por. Nemirowski nebo ppor. Kowalewicz.
Zdroje:
Sources:

Dymek, Przemysław: Brygada ze Stanisławowa, Wydawnictwo NapoleonV&Przemysław Dymek, Oświęcim 2014, str. 89, 90, 95, 99, 202, 207,
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 377

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Podolske-jezdecke-brigady-1939-1939-t206820#586316Verze : 0
MOD