Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pluku útočné vozby 1 [1938-1938]

Depot Battalion of the 1st Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 269 - Mobilisovaný útvar 269-C-1
Datum zániku:
Disbanded:
23.10.1938
Nástupce:
Successor:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-11.10.1938 Velitelství I. sborové oblast
11.10.1938-22.10.1938 Velitelství XI. hraničního pásma
22.10.1938-23.10.1938 Velitelství I. sboru
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-23.10.1938 Milovice, Vojenský tábor I-II /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-01.10.1938 Preininger, Ladislav (podplukovník pěchoty)
01.10.1938-23.10.1938 Plachý, Josef (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-23.10.1938 1. náhradní rota pluku útočné vozby
11.10.1938-22.10.1938 Prapor lehkých tanků 1, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Pluk útočné vozby 1
URL CZ: https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pluku-utocne-vozby-1-1938-1938-t206819#586315Verze : 7
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Depot-Battalion-of-the-1st-Armoured-Regiment-t206819#586315Version : 0
MOD