Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Podleské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Podlaskiej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Podlaska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Podleské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Podlaskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Białystok/? /
26.08.1939-07.09.1939 Białystok-???-???-Szumowo/přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 Szumowo/? / 4)
08.09.1939-13.09.1939 Szumowo-???-???-prostor Mień/přesun / 5)
13.09.1939-DD.09.1939 prostor Mień-???-???/přesun / 5)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-04.09.1939 Kiełczewski, Bohdan Jakub, ing. (porucznik rezerwy kawalerii) 6)
04.09.1939-13(?).09.1939 Pińczuk, Edward Wacław (porucznik rezerwy kawalerii) 7)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Velitel brigády + náčelník štábu ve svých zprávách uvádějíí, že po bojích 13. září u obce Mień zbyly její pouhé zbytky, (25 %) stavu, a po 19. září už pravděpodobně neexistovala.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Dislokace druhého sledu velitelství brigády.
5) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena.
6) (12.04.1905-08.10.1939). Dne 04.09.1939 byl převelen k mateřskému 10. hulánskému pluku, kde velel 2. eskadroně po těžce zraněném por. Szadkowskim. 28(29?).09.1939 byl v boji u obce Wymysłów těžce zraněn a na následky zranění zemřel v nemocnici v Radomi.
7) (08.07.1906-DD.MM.RRRR). V některých zdrojích je uveden jako jediný velitel eskadrony. 13(?).09.1939 byl v bojích u obce Mień zraněn. DD.MM.1939 padl do německého zajetí.
Zástupcem velitele eskadrony byl ppor. jezdectva v záloze Mieczysław Kazimierz Nesterowicz (20.11.1903-DD.MM.RRRR). Dne DD.09.1939 padl do německého zajetí.
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Kalendarzyk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1 str. 65, Załącznik nr. 8, str. 5 (105)
Nostitz-Jackowski, Kazimierz.: Szkic działań 10 p.uł.lit. w kampanii 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/D/2 str. 5,
Szychiewicz, Juliusz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/B/2 str. 4 (52), 6 (54), 12 (60),

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Podleske-jezdecke-brigady-1939-1939-t206796#586257Verze : 1
MOD