Main Menu
User Menu

Abakumov, Viktor Semjonovič

Abakumov, Viktor Semyonovich

Виктор Семёнович Абакумов

     
Příjmení:
Surname:
Abakumov
Jméno:
Given Name:
Viktor Semjonovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Семёнович Абакумов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1908 Moskva /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.12.1954 Leningrad /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr státní bezpečnosti
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
odsouzen k smrti a zastřelen
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#336151Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Abakumov
Jméno:
Given Name:
Viktor Semjonovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Семёнович Абакумов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 městské učiliště, Moskva
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.12.1936 podporučík státní bezpečnosti
05.11.1937 poručík státní bezpečnosti
28.12.1938 kapitán státní bezpečnosti
14.03.1940 vrchní major státní bezpečnosti
09.07.1941 komisař státní bezpečnosti 3. stupně
04.02.1943 komisař státní bezpečnosti 2. stupně
09.07.1945 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.11.1921-DD.12.1923 vojín, 2. moskevská zvláštní brigáda
DD.08.1927-DD.04.1928 střelec, vojensko-průmyslová ochrana, Nejvyšší rada národního hospodářství
DD.MM.1932-DD.MM.1933 zplnomocněnec, hospodářský odbor, Zplnomocněné zastoupení Sjednocené státní politické správy v Moskevské oblasti
DD.MM.1933-10.07.1934 zplnomocněnec, Hospodářská správa, Sjednocená státní politická správa SSSR
10.07.1934-01.08.1934 zplnomocněnec, 1. oddělení, hospodářský odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
01.08.1934-16.08.1935 zplnomocněnec, 3. oddělení, Hlavní správa táborů, Lidový komisariát vnitra SSSR
16.08.1935-15.04.1937 operativní zplnomocněnec, 3. oddělení, odbor ochrany, Hlavní správa táborů, Lidový komisariát vnitra SSSR
15.04.1937-DD.03.1938 operativní zplnomocněnec oddělení, 4. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
DD.03.1938-29.09.1938 zástupce náčelníka, 4. oddělení, 1. správa, Lidový komisariát vnitra SSSR
29.09.1938-01.11.1938 zástupce náčelníka oddělení, 2. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
01.11.1938-05.12.1938 náčelník, 2. oddělení, 2. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
05.12.1938-27.04.1939 pověřen výkonem funkce náčelníka, Správa NKVD Rostovské oblasti
27.04.1939-25.02.1941 náčelník, Správa NKVD Rostovské oblasti
25.02.1941-19.04.1943 náměstek, Lidový komisariát vnitra SSSR
19.07.1941-14.04.1943 náčelní, Správa zvláštních oddílů, Lidový komisariát vnitra SSSR
19.04.1943-20.05.1943 náměstek, Lidový komisariát obrany SSSR
19.04.1943-27.04.1946 náčelník, Hlavní správa kontrarozvědky Smerš Lidového komisariátu obrany SSSR
11.01.1945-04.07.1945 zplnomocněnec Lidového komisariátu vnitra SSSR při 3. běloruském frontu
27.04.1946-04.05.1946 náčelník, Hlavní správa kontrarozvědky Smerš Ministerstva ozbrojených sil SSSR
04.05.1946-04.07.1951 ministr, Ministerstvo státní bezpečnosti SSSR
18.05.1946-04.07.1951 člen, Komise Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) pro soudní záležitosti
31.12.1950-04.07.1951 předseda, Kolegium Ministerstva státní bezpečnosti SSSR
12.07.1951-DD.MM.RRRR zatčen
19.12.1954-DD.MM.RRRR odsouzen vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR k trestu smrti
19.12.1954-DD.MM.RRRR popraven zastřelením
Vyznamenání:
Awards:

09.05.1938

Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia)
Honorary member of VTchK-GPU (XV anniversary)
Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV годовщины)
-

26.04.1940

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
č. 4697

22.12.1942

Medaile Za obranu Stalingradu
Medal for Defense of Stalingrad
Медаль За оборону Сталинграда
-

08.03.1944

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
č. 540

01.05.1944

Medaile Za obranu Kavkazu
Medal For Defence of Caucasus
Медаль За оборону Кавказа
-

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

31.07.1944

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
č. 216

DD.MM.1944

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
č. 847892

21.04.1945

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
č. 385

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1947

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

DD.MM.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.memo.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#515203Verze : 0
MOD
Komisař státní bezpečnosti 2. stupně, generálplukovník, ministr státní bezpečnosti Viktor Semjonovič Abakumov
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга, генерал-полковник, министр госбезопасности Виктор Семёнович Абакумов
* 11.04.1908, Moskva
+ 19.12.1954, Leningrad
Původně skladový dělník, vojenskou službu absolvoval u strážního oddílu, po ukončení stranické školy se stal v roce 1930 funkcionářem mládežnické organizace a o rok později byl postaven do čela branného oddělení okrskového výboru organizace v Moskvě. V lednu 1932 byl převeden do ekonomického oddělení Státní politické správy a v roce 1934 se stal příslušníkem Hlavní správy pracovních táborů Lidového komisariátu vnitřních věcí. V letech 1937-1938 pracoval v Tajném politickém oddělení Hlavní správy státní bezpečnosti a podílel se na čistkách v rámci resortu. Od prosince 1938 zastával místo náčelníka oblastní správy Lidového komisariátu vnitřních věcí v Rostově na Donu, v únoru 1941 byl jmenován náměstkem lidového komisaře vnitřních věcí.


Po vypuknutí války zůstal náměstkem lidového komisaře a převzal funkci náčelníka Správy zvláštních operací, kde řídil vysílání organizátorských skupin partyzánského hnutí a jednotlivých agentů do nepřátelského týlu. Při reorganizaci bezpečnostních složek v dubnu 1943 přešel do Lidového komisariátu obrany, kde se stal náčelníkem Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (Směrš), přičemž z titulu této funkce se podílel na organizaci genocidy kavkazských horských národů a na proskribci sovětských občanů, kteří se vrátili ze zajetí a zavlečení v Německu.


V květnu 1946 byl jmenován ministrem státní bezpečnosti, podléhala mu rozvědka i kontrarozvědka, ochrana politických a státních činitelů, boj proti terorismu na sovětském území a provádění teroristických akcí v zahraničí, sledování duchovenstva a další činnosti. V této funkci nesl přímou odpovědnost za represe vůči civilnímu obyvatelstvu i vojákům ve druhé polovině čtyřicátých let. V červenci 1951 byl uvězněn, ve vězení zůstal až do konce roku 1954, kdy byl vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR odsouzen k smrti a zastřelen.
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#180253Verze : 0
MOD