Main Menu
User Menu

Abakumov, Viktor Semjonovič

Abakumov, Viktor Semyonovich

Виктор Семёнович Абакумов

     
Příjmení:
Surname:
Abakumov
Jméno:
Given Name:
Viktor Semjonovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Семёнович Абакумов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1908 Moskva /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.12.1954 Leningrad /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr státní bezpečnosti
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
odsouzen k smrti a zastřelen
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#336151Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Abakumov
Jméno:
Given Name:
Viktor Semjonovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Семёнович Абакумов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 městské učiliště, Moskva
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.12.1936 podporučík státní bezpečnosti
05.11.1937 poručík státní bezpečnosti
28.12.1938 kapitán
14.03.1940 starší major
09.07.1941 komisař státní bezpečnosti 3. stupně
04.02.1943 komisař státní bezpečnosti 2. stupně
09.07.1945 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.11.1921-DD.12.1923 vojín, 2. moskevská zvláštní brigáda
DD.08.1927-DD.04.1928 střelec, vojensko-průmyslová ochrana, Nejvyšší rada národního hospodářství
DD.MM.1932-DD.MM.1933 zplnomocněnec, hospodářský odbor, Zplnomocněné zastoupení Sjednocené státní politické správy v Moskevské oblasti
DD.MM.1933-10.07.1934 zplnomocněnec, Hospodářská správa, Sjednocená státní politická správa SSSR
10.07.1934-01.08.1934 zplnomocněnec, 1. oddělení, hospodářský odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
01.08.1934-16.08.1935 zplnomocněnec, 3. oddělení, Hlavní správa táborů, Lidový komisariát vnitra SSSR
16.08.1935-15.04.1937 operativní zplnomocněnec, 3. oddělení, odbor ochrany, Hlavní správa táborů, Lidový komisariát vnitra SSSR
15.04.1937-DD.03.1938 operativní zplnomocněnec oddělení, 4. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
DD.03.1938-29.09.1938 zástupce náčelníka, 4. oddělení, 1. správa, Lidový komisariát vnitra SSSR
29.09.1938-01.11.1938 zástupce náčelníka oddělení, 2. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
01.11.1938-05.12.1938 náčelník, 2. oddělení, 2. odbor, Hlavní správa státní bezpečnosti, Lidový komisariát vnitra SSSR
05.12.1938-27.04.1939 pověřen výkonem funkce náčelníka, Správa NKVD Rostovské oblasti
27.04.1939-25.02.1941 náčelník, Správa NKVD Rostovské oblasti
25.02.1941-19.04.1943 náměstek, Lidový komisariát vnitra SSSR
19.07.1941-14.04.1943 náčelní, Správa zvláštních oddílů, Lidový komisariát vnitra SSSR
19.04.1943-20.05.1943 náměstek, Lidový komisariát obrany SSSR
19.04.1943-27.04.1946 náčelník, Hlavní správa kontrarozvědky Smerš Lidového komisariátu obrany SSSR
11.01.1945-04.07.1945 zplnomocněnec Lidového komisariátu vnitra SSSR při 3. běloruském frontu
27.04.1946-04.05.1946 náčelník, Hlavní správa kontrarozvědky Smerš Ministerstva ozbrojených sil SSSR
04.05.1946-04.07.1951 ministr, Ministerstvo státní bezpečnosti SSSR
18.05.1946-04.07.1951 člen, Komise Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) pro soudní záležitosti
31.12.1950-04.07.1951 předseda, Kolegium Ministerstva státní bezpečnosti SSSR
12.07.1951-DD.MM.RRRR zatčen
19.12.1954-DD.MM.RRRR odsouzen vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR k trestu smrti
19.12.1954-DD.MM.RRRR popraven zastřelením
Vyznamenání:
Awards:

26.04.1940

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

08.03.1944

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
-

31.07.1944

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

21.04.1945

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.memo.ru
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#515203Verze : 0
MOD
Komisař státní bezpečnosti 2. stupně, generálplukovník, ministr státní bezpečnosti Viktor Semjonovič Abakumov
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга, генерал-полковник, министр госбезопасности Виктор Семёнович Абакумов
* 11.04.1908, Moskva
+ 19.12.1954, Leningrad
Původně skladový dělník, vojenskou službu absolvoval u strážního oddílu, po ukončení stranické školy se stal v roce 1930 funkcionářem mládežnické organizace a o rok později byl postaven do čela branného oddělení okrskového výboru organizace v Moskvě. V lednu 1932 byl převeden do ekonomického oddělení Státní politické správy a v roce 1934 se stal příslušníkem Hlavní správy pracovních táborů Lidového komisariátu vnitřních věcí. V letech 1937-1938 pracoval v Tajném politickém oddělení Hlavní správy státní bezpečnosti a podílel se na čistkách v rámci resortu. Od prosince 1938 zastával místo náčelníka oblastní správy Lidového komisariátu vnitřních věcí v Rostově na Donu, v únoru 1941 byl jmenován náměstkem lidového komisaře vnitřních věcí.


Po vypuknutí války zůstal náměstkem lidového komisaře a převzal funkci náčelníka Správy zvláštních operací, kde řídil vysílání organizátorských skupin partyzánského hnutí a jednotlivých agentů do nepřátelského týlu. Při reorganizaci bezpečnostních složek v dubnu 1943 přešel do Lidového komisariátu obrany, kde se stal náčelníkem Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (Směrš), přičemž z titulu této funkce se podílel na organizaci genocidy kavkazských horských národů a na proskribci sovětských občanů, kteří se vrátili ze zajetí a zavlečení v Německu.


V květnu 1946 byl jmenován ministrem státní bezpečnosti, podléhala mu rozvědka i kontrarozvědka, ochrana politických a státních činitelů, boj proti terorismu na sovětském území a provádění teroristických akcí v zahraničí, sledování duchovenstva a další činnosti. V této funkci nesl přímou odpovědnost za represe vůči civilnímu obyvatelstvu i vojákům ve druhé polovině čtyřicátých let. V červenci 1951 byl uvězněn, ve vězení zůstal až do konce roku 1954, kdy byl vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR odsouzen k smrti a zastřelen.
URL : https://www.valka.cz/Abakumov-Viktor-Semjonovic-t20675#180253Verze : 0
MOD