Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Novohradské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Nowogródzka Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Novohradské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-DD.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-DD.03.1939 Baranowicze (Баранавічы)/? /
DD.03.1939-DD.03.1939 Baranowicze (Баранавічы)-Brest nad Bugem (Брэст) / -Łuków-Tłuszcz-???-Sierpc/přesun po železnici /
DD.03.1939-08.07.1939 prostor Sierpc/? /
08.07.1939-DD.09.1939 prostor Sierpc-???-???-???-???/přesun / 2) 4)

Velitel:
Commander:
23.03.1939-DD.09.1939 Lassota, Zygmunt (rotmistrz) 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Její zbytky pravděpodobně vydržely až do rozpuštění brigády (26.09.1939).
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena.
5) (19.03.1898-DD.09.1939). Jarząbkiewicz a Łukomski uvádějí nesprávně Lasota. Do mobilizace byl II. důstojníkem štábu brigády. Po mobilizaci byl zároveň zástupcem velitele hlavního stanu brigády. V internetovém zdroji je uvedeno datum narození 13.03.1898. Zde je uvedeno datum narození dle schematismu ze září 1939 (Rocznik Oficerski 1939 r.). V září 1939 r. padl v okolí Lublinu.
Velitelem hospodářské čety byl podporučík jezdectva v záloze Ignacy Prusakiewicz (24.02.1913-25(?).09.1939). Padl v prostoru dnes ukrajinských obcí Broszki (ukr. Брожки)-Morańce (ukr. Мор'янці). Jeden ze zdrojů uvádí datum smrti 26.09.1939 a Głowacki uvádí 27.09.1939 u obce Władypol (Владипіль).
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000, str. 235
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 197
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wojskowe Teki Archiwalne, Tom 2, Mobilizacja marcowa, Warszawa 2012, str. 548

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Novohradske-jezdecke-brigady-1939-1939-t206022#584579Verze : 0
MOD