Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Mazovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Mazowieckiej Brygady Kawalerii / Staff Squadron of the Mazowiecka Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Mazovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Mazowieckiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Varšava/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Varšava-???-???-???/přesun / 2) 4)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-DD.09.1939 Kornecki, Władysław (porucznik rezerwy kawalerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. V sestavě brigády po jejím začlenění do Armády Przedrzymirski (15.09.1939) není uvedena.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena. Hlavní stan brigády był ve dnech 08-09.09.1939 umístěn ve statku Jaktory (2 km severně Emilianów). Není ovšem jisté, jestli tam dorazila rovněž štábní eskadrona.
5) (26.06.1912-DD.MM.RRRR) Není uveden v seznamu záložních důstojníků z roku 1934. Od DD.09.1939 v německém zajetí. V dokumentaci zajateckých táborů uvéděn jako podporučík 7. hulánského pluku. Ze zajetí uvolněn 01.04.1945.
Zdroje:
Sources:
http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 191-193
Pacut, Michał: Mazowiecka Brygada Kawalerii w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Taktyka i strategia, Pruszków 2013, str.62, 128,
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Mazovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t205979#584501Verze : 1
MOD