Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Kresové jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Kresowej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Kresowa Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Kresové jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Kresowej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-31.08.1939 Brody (Броди)/? /
31.08.1939-02.09.1939 Brody (Броди)-Równe (Рівне)-Kowel (Ковель) /
-Brest nad Bugem (Брэст) / -???-???-Szadek/přesun po železnici /
02.09.1939-DD.09.1939 Szadek-???-???-???-???/přesun / 2) 4)

Velitel:
Commander:
27(?).08.1939-DD.09.1939 Grela, Jan (porucznik rezerwy intendentów) 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej). Není známo jestli byla v sestavě Kresové jezdecké brigády po její reorganizaci.
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena. Hlavní stan brigády dorazil 10.09.1939 do Otwocka. Není ovšem jisté, jestli tam dorazila rovněž štábní eskadrona.
5) (28.07.1900-DD.MM.19??) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 43, 49, 120,
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, W
arszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Kresove-jezdecke-brigady-1939-1939-t205953#584430Verze : 3
MOD