Main Menu
User Menu

Pour le Mérite

Pour le Mérite

     
Název:
Name:
Pour le Mérite
Název v originále:
Original Name:
Pour le Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1740
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
Vojenská trieda
Pour le Mérite
Pour le Mérite s dubovými ratolesťami

Civilná trieda
Pour le Mérite
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#425850Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#425850Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pour le Mérite s dubovými ratolestmi
Název v originále:
Original Name:
Pour le Mérite mit Eichenlaub
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1740
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#636501Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#636501Version : 0
     
Název:
Name:
Pour le Mérite
Název v originále:
Original Name:
Pour le Mérite
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1740
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#425851Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#425851Version : 0
MOD

Řád Pour le Mérite


Řád založil roku 1667 braniborský „velký“ kurfiřt Friedrich Wilhelm (Bedřich Vilém, 1640-1688) s francouzským názvem Ordre de la Générosité (Řád velkodušnosti).

Toto jméno pak v červnu 1740, krátce po nástupu na trůn, pruský král Friedrich II. Veliký (Bedřich II., 1740-1786) změnil na současné (iniciála F na horním ramenu kříže připomíná právě jeho jméno).

Pour le Mérite znamená francouzsky „Za zásluhy“, francouzština byla zvolena, protože Friedrich II. byl nadšeným stoupencem francouzské kultury. Je to ryze důstojnické vyznamenání, výlučně vojenský řád, udělovaný za mimořádnou statečnost v boji v jedné třídě, nošený u krku na černé stuze se stříbrným lemováním. Za zcela mimořádné zásluhy se k závěsu kříže připojují zlaté dubové ratolesti, za 50 let příslušnosti k řádu pak zlaté korunka (design dekorace se v průběhu let mírně měnil, původně kupříkladu měla stuha pruhy tři a roku 1832 byl zvolen světlejší odstín modré barvy kříže).

Za vlády Friedrichových následovníků však vážnost řádu poklesla, byl udělován často a při nepříliš významných vojenských taženích. Vážnost řádu pozvedl až německý císař Wilhelm I. (Vilém I.), který byl v jeho udělování velmi zdrženlivý a např. v průběhu prusko-francouzské války z let 1870-71 byl udělen jen 72 krát.

Jeho nástupce Wilhelm II. (Vilém II.) udělil v průběhu I. světové války celkem 685 řádů Pour le Mérite a 124 PlM s dubovou ratolestí.

Z tohoto počtu získalo PlM 81 příslušníků letectva (z toho dva generálové), přičemž největší skupinu představovali stíhači - 58 mužů, dále následovali 9 leteckých pozorovatelů, 5 bombardovacích letců, 3 námořní letci, 2 velitelé vzducholodí, jeden pilot dvoumístných letadel a jeden balónový pozorovatel.
Dubové ratolesti nezískal z letců nikdo. Navržen byl Manfred von Richthofen, avšak návrh byl odmítnut s tím, že toto vyznamenání se uděluje jen generálům za vyhranou bitvu.

Vyznamenání je též známo pod přezdívkou „Blue Max“ (Modrý Max), kterou řádu dali za I. světové války britští piloti a má odkazovat jednak na jeho modrou barvu a také na jednoho z prvních stíhačů-nositelů Maxe Immelmanna.
Nejvyšší pruské vyznamenání za statečnost v průběhu I. světové války, řád byl vysoce ctěn a tento respekt přetrval i po nástupu nacistů k moci.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#77931Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#77931Version : 0
MOD
Pro doplnění ještě jedno vyobrazení řádu Wink
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#81896Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#81896Version : 0
Neboť Fridrichův obrázek vystihuje vše co souvisí s Pour le Mérite, své obrázky jsem odebral, aby se toto fórum rychleji načítalo.
V horní části závěsu kříže jsou vidět připojené dubové ratolesti, v pravém horním rohu krabičky je uložena ona zlatá koruna udělovaná za 50 příslušnosti k řádu.
Jinak mne zaujala diskuse zde, pokusil jsem se tedy sehnat veškeré počty udělených PlM.
Fridrich II. Veliký, 1740 – 1786: ? (udělován velmi zřídka)
Fridrich Vilém II., 1786-1797: 1000 (udělován často a při nevýznamných taženích)
Fridrich Vilém III., 1797-1840: 2 454
Fridrich Vilém IV., 1840-1858: 36 (všechny pouze propůjčené, roku 1842 zavedena též mírová varianta)
Vilém I., korunován 1861-1888, fakticky vládl již od 1858, 1871 vyhlášen císařem německým): ? (ve válce 1870-71 uděleno 72)
Vilém II., 1888-1918: do roku 1914 ? (několik málo), během WWI 685 a 124 PlM s dubovou ratolestí.
Celkem tedy bylo v letech 1740-1918 jistě uděleno 4 371 řádů, což je v porovnání s Rytířským křížem Železného kříže velmi málo a ukazuje to na respekt a vážnost řádu.
Posledně jsem zapomněl dodat, že PlM nebyl nikdy udělován posmrtně.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#87633Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#87633Version : 0
MOD
Název
Name
Pour le Mérite
Pour le Mérite
Pour le Mérite
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#429269Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#429269Version : 0
MOD
Název
Name
Pour le Mérite s dubovými ratolestmi
Pour le Mérite with oak leaves
Pour le Mérite mit Eichenlaub
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.12.1871 Alexandr II., -
11.08.1916 Below, Fritz Theodor Carl
DD.MM.RRRR Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
Celkem : 3
URL CZ: https://www.valka.cz/Pour-le-Merite-t20580#636520Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pour-le-Merite-t20580#636520Version : 0
MOD