Main Menu
User Menu

Kubiš, Imrich

     
Příjmení:
Surname:
Kubiš
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Kubiš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
stotník letectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.02.1907 Skalica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zborový veliteľ Slovenského leteckého zboru, náčelník Slovenského Aeroklubu a šéf leteckej služby Slovenskej republiky (1939-1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
časopis Slovenské krídla č. 5 - 6/1942
URL : https://www.valka.cz/Kubis-Imrich-t205808#584004Verze : 0
MOD

Imrich Kubiš

Narodil sa 11. februára 1907 v Skalici, kde aj vyštudoval vyššiu obchodnú školu. Potom nastúpil službu ako bankový úradník v Mestskej sporiteľni v Bratislave, kde pracoval vo funkcii námestného (zástupcu) riaditeľa. Imrich Kubiš od detstva mal záľubu v letectve a výraz tomu dal aj vstupom k letectvu, keď nastúpil vojenskú prezenčnú službu. Školu pre záložných dôstojníkov letectva absolvoval v leteckom učilišti v Prostějove. Ako záložný dôstojník dosiahol hodnosti stotníka letectva v zálohe. Počas existencie predvojnovej Československej republiky Imrich Kubiš organizoval športové letectvo na Slovensku a slovenské letectvo aj zastupoval v Prahe ako poverenec Zväzu letcov. Pri prijímaní dobrovoľníkov k letectvu sa snažil, aby sa mohlo dostať k letectvu čím viacej Slovákov.


Po vyhlásení autonómie Slovenska v r. 1938 prikročil k organizačnej práci na budovaní slovenského letectva. Založil letecké oddelenie Hlinkovej gardy, stal sa jeho veliteľom, zlúčil bývalé Aerokluby na Slovensku v jeden Slovenský Aeroklub a stal sa jeho náčelníkom. Keď bol utvorený zákonom č. 312 zo dňa 10. decembra 1940 Slovenský letecký sbor, Imrich Kubiš bol menovaný jeho sborovým veliteľom.


prevzaté z časopisu Slovenské krídla č. 5 - 6/1942, str. 99
URL : https://www.valka.cz/Kubis-Imrich-t205808#584005Verze : 1
MOD