Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Krakovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Krakowskiej Brygady Kawalerii / Staff Squadron of the Krakowska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Krakovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Krakowskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD(27?).08.1939 Krakov/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Krakov-???-???-???/? 2) 4)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-DD.09.1939 Chwirut, Kazimierz Marian (porucznik rezerwy kawalerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Maksimiec ji uvádí v sestavě brigády ještě po připojení se Armády „Krakov“ k Armádě „Lublin“ (13.09.1939) a utvoření Armády Piskor (16.9.1939).
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena.
5) (14.05.1900-DD.MM.19??) DD.09.1939 padl do německého zajetí.
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
Zdroje:
Sources:
Maksimiec, Stanisław: Armia Lublin we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Krakovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t205798#583979Verze : 0
MOD