Main Menu
User Menu

II. skupina Bitevní eskadry 103 [1943-1945]

2nd Group of the 103rd Ground Attack Wing / II. Gruppe des Schlachtgeschwaders 103 (II./SG 103)

     
Název:
Name:
II. skupina Bitevní eskadry 103
Originální název:
Original Name:
II. Gruppe des Schlachtgeschwaders 103
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 101
Datum zániku:
Disbanded:
16.04.1945
Nástupce:
Successor:
Tanková brigáda SS Westfalen1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.10.1943-16.04.1945 Bitevní eskadra 103
Dislokace:
Deployed:
18.10.1943-DD.08.1944 Augny, Fliegerhorst Metz-Frescaty /
DD.08.1944-DD.01.1945 Hörsching, Fliegerhorst Hörsching /
DD.01.1945-DD.03.1945 Munster (Örtze), Einsatzhafen Kohlenbissen /
DD.01.1945-16.04.1945 Fassberg, Fliegerhorst Faßberg /

Velitel:
Commander:
18.10.1943-15.03.1944 Pabst, Herbert (Hauptmann)
16.03.1944-14.06.1944 Schnuchel, Horst (Hauptmann)
15.06.1944-07.11.1944 Bauer, Herbert (Hauptmann)
23.11.1944-16.04.1945 Lau, Kurt (Hauptmann)(Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
1)personál začleněn do brigády
Ar 96, Fw 190, Ju 87
Zdroje:
Sources:
https://ww2.dk/air/attack/sg103.html
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bitevni-eskadry-103-1943-1945-t205685#587428Verze : 1
MOD
Diskuse
II. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Hptm Herbert Pabst, 18.10.43 - 15.3.44
Hptm Horst Schnuchel, 16.3.44 - 14.6.44
Hptm Herbert Bauer, 15.6.44 - 7.11.44
Hptm Kurt Lau, 23.11.44 - 16.4.45


Zformována 18.10.43 v Metz-Frescaty ze II./Sturzkampfgeschwader 101 :


Stab II./SG103 ze Stab II./St.G.101
4./SG103 ze 4./St.G.101
5./SG103 ze 5./St.G.101
6./SG103 ze 6./St.G.101


Zrušena 16.4.45, a personál začleněn do SS-Brigade Westfalen v Paderborn.Základny:


18.10.43 - 8.44 Metz-Frescaty Ar 96, Fw 190, Ju 87
8.44 - 1.45 Hörsching Ar 96, Fw 190, Ju 87
1.45 - 3.45 Kohlenbissen Ar 96, Fw 190, Ju 87
3.45 - 16.4.45 Fassberg Ar 96, Fw 190, Ju 87
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bitevni-eskadry-103-1943-1945-t205685#10799Verze : 0
MOD