Main Menu
User Menu

II. skupina Bitevní eskadry 102 [1943-1945]

2nd Group of the 102nd Ground Attack Wing / II. Gruppe des Schlachtgeschwaders 102 (II./SG 102)

     
Název:
Name:
II. skupina Bitevní eskadry 102
Originální název:
Original Name:
II. Gruppe des Schlachtgeschwaders 102
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 102
Datum zániku:
Disbanded:
04.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.10.1943-04.02.1945 Bitevní eskadra 102
Dislokace:
Deployed:
18.10.1943-DD.09.1944 Německý Brod, Einsatzhafen Deutsch Brod /
DD.09.1944-04.02.1945 Praha, Fliegerhorst Rusin /

Velitel:
Commander:
18.10.1943-24.01.1944 Eyer, Fritz (Hauptmann)
25.01.1944-14.10.1944 Braun, Rudolf (Hauptmann)
15.10.1944-09.01.1945 Eyer, Fritz (Hauptmann)
09.01.1945-04.02.1945 Neubert, Frank (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
Fw 190
Zdroje:
Sources:
https://ww2.dk/air/attack/sg102.html
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bitevni-eskadry-102-1943-1945-t205669#588642Verze : 1
MOD
Diskuse
II. Gruppe:


Zformována 18.10.43 v Deutsch-Brod ze II./Sturzkampfgeschwader 102 :


Stab II./SG102 ze Stab II./St.G.102
4./SG102 ze 4./St.G.102
5./SG102 ze 5./St.G.102
6./SG102 ze 6./St.G.102
7./SG102 ze 7./St.G.102 (zrušena do 9.44)


Zrušena 4.2.45.


* 4./SG102 u Grossenhain, 8.44 - 9.44; 5./SG102 u Skurow?, 6.44 - 7.44 a Grossenhain, 7.44 - 9.44
URL : https://www.valka.cz/II-skupina-Bitevni-eskadry-102-1943-1945-t205669#10794Verze : 1
MOD