Main Menu
User Menu

2. gardová letecká divize dalekého dosahu [1943-1944]

2nd Guards Long-Range Aviation Division

2. gardová letecká divízia ďalekého dosahu

2-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия (2 гв. ад ДД)

     
Název:
Name:
2. gardová letecká divize dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
2-я гвардейская авиационная Севастопольская дивизия дальнего действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
17. letecká divízia ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
26.12.1944
Nástupce:
Successor:
2. gardová bombardovacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.03.1943-26.12.1944 Ščerbakov, Alexej Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.03.1943-03.07.1943 Usačjov, Semjon Vasilievič (Polkovnik / Полковник)
DD.07.1943-26.12.1944 Ševčuk, Konstantin Nikiforovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1944-DD.MM.RRRR Sevastopoľská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 26.03.1943 do 26.12.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
https://www.nashapobeda.lv/1437.html
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/2-gardova-letecka-divize-dalekeho-dosahu-1943-1944-t205515#620609Verze : 0
MOD