Main Menu
User Menu
Reklama

STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C

STA Fouché No1 Type A/Type B/Type C

     
Název:
Name:
STA Fouché č. 1 Typ A/Typ B/Typ C
Originální název:
Original Name:
STA Fouché No 1 Type A/Type B/Type C
Kategorie:
Category:
pěchotní tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fouché, ? /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1916-DD.MM.1916
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
? kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
žiadne
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
?
Výkon:
Power:
? kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
žiadna
Vedlejší:
Secondary:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
www.chars-francais.net
URL : https://www.valka.cz/STA-Fouche-c-1-Type-A-Type-B-Type-C-t205364#691080Verze : 0
MOD
V spolupráci Service Technique Automobile (STA) a poručíka Fouché vznikli prototypy prvých francúzskych tankov.
17.2.1916 bol vo Vincennes predstavený prvý prototyp No 1 Type A. Fouché a spolutvorcovia z STA ako platformu použili predĺžený podvozok pásového traktora Baby Holt (o cca 1 meter). Vpredu bol namontovaný vytvarovaný nosník z oceľových profilov, na ktorom sa mal v budúcnosti namontovať 75 mm kanón. Vzadu bola podobná konštrukcia, ktorá mala uľahčiť tanku prechod cez zákopy. Vodič sedel na jednoduchej sedačke nad touto zadnou oporou.
Pri porovnávacích testoch s konkurenčným návrhom firmy Schneider dňa 25.2.1916 došlo pri prekonávaní zákopu a veľkému náklonu k zastaveniu motora pre stratu prívodu benzínu. Bolo rozhodnuté nahradiť pôvodný americký karburátor francúzskym typom Solex. Upravený tank bol premenovaný na No 1 Type B.
Práce na vylepšení pokračovali k typu No 1 Type C. Vozidlo dostalo drevenú maketu pancierovania. Pre urýchlenie prác bola na prednú časť namontovaná časť lodného trupu. Prototyp bol vo Vincennes testovaný v 3/1916. Pri prekonávaní priekopy sa však prejavila nevhodnosť konštrukcie, keby veľký previs v prednej časti vozidla spôsoboval jeho zabáranie do terénnych prekážok.
Vývoj potom pokračoval k vozidlu No 2.


Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
URL : https://www.valka.cz/STA-Fouche-c-1-Type-A-Type-B-Type-C-t205364#582912Verze : 3
MOD
No 1 Type A


www.chars-francais.net
rodinný archív Fouché – Monginoux

STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C - No 1 Type A

No 1 Type A
URL : https://www.valka.cz/STA-Fouche-c-1-Type-A-Type-B-Type-C-t205364#582913Verze : 4
MOD
No 1 Type B


www.chars-francais.net
rodinný archív Fouché – Monginoux

STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C - No 1 Type B

No 1 Type B
URL : https://www.valka.cz/STA-Fouche-c-1-Type-A-Type-B-Type-C-t205364#582914Verze : 4
MOD
No 1 Type C


www.chars-francais.net
rodinný archív Fouché – Monginoux

STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C - No 1 Type C

No 1 Type C
STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C -


STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C -


STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C -


STA Fouché č.1 Type A/Type B/Type C - Vincennes 3.5.1919. Vľavo generál Mourret (šéf STA), v strede kapitán Leiss (STA), vpravo poručík Fouché.

Vincennes 3.5.1919. Vľavo generál Mourret (šéf STA), v strede kapitán Leiss (STA), vpravo poručík Fouché.
URL : https://www.valka.cz/STA-Fouche-c-1-Type-A-Type-B-Type-C-t205364#582915Verze : 4
MOD