Main Menu
User Menu

Santo Pietro

Santo Pietro (San Pietro)

     
Název:
Name:
Santo Pietro
Originální název:
Original Name:
Santo Pietro
Další názvy:
Other Names:
San Pietro
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Sicilie
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°05'58.00"N 14°29'56.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.02.1942-DD.04.1942
10. (stíhací-bombardovací) letka Stíhací eskadry 53
10th (Fighter-Bomber) Squadron of the 53rd Fighter Wing
22.02.1942-26.04.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
22.02.1942-26.04.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
22.02.1942-07.04.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
22.02.1942-26.04.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
22.02.1942-26.04.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
DD.02.1942-DD.05.1942
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
7th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1942-DD.05.1942
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
8th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1942-DD.05.1942
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
9th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1942-DD.05.1942
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1942-DD.05.1942
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
17.11.1942-21.11.1942
4. letka Stíhací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Fighter Wing
17.11.1942-21.11.1942
5. letka Stíhací eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Fighter Wing
17.11.1942-21.11.1942
6. letka Stíhací eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Fighter Wing
17.11.1942-21.11.1942
II. skupina Stíhací eskadry 2
2nd Group of the 2nd Fighter Wing
17.11.1942-21.11.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 2
Staff of the 2nd Group of 2nd Fighter Wing
30.11.1942-05.05.1943
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
DD.02.1943-DD.06.1943
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
25.03.1943-DD.05.1943
III. skupina Eskadry rychlých bombardérů 10
3rd Group of the 10th Fast Bomber Wing
31.03.1943-DD.05.1943
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
19.04.1943-DD.05.1943
II. skupina Stíhací eskadry 51
2nd Group of the 51st Fighter Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Pietro
https://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Pietro
URL : https://www.valka.cz/Santo-Pietro-t204838#582118Verze : 0
MOD