Main Menu
User Menu

Pěší pluk 70, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 70th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 70
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 70
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-15.12.1938 nezjištěno, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Malec, Jaroslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Pěší prapor I/70
27.09.1938-15.12.1938 Pěší prapor II/70
27.09.1938-15.12.1938 Pěší prapor III/70

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-70-velitelstvi-1938-1938-t204455#581385Verze : 0
MOD