Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska 34. hraniční oblasti [1938-1938]

Signal Command of the 34th Border Area

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska 34. hraniční oblasti
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska 34. hraniční oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-22.10.1938 34. hraniční oblast
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-22.10.1938 Jaroměř, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-22.10.1938 Gross, Josef (Nadporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-DD.MM.RRRR Telegrafní prapor 34, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno BOŘIVOJ
Zdroje:
Sources:
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-34-hranicni-oblasti-1938-1938-t204158#580873Verze : 2
MOD