Main Menu
User Menu

Bazo, Jeroním

Jeronim Bazo

     
Příjmení:
Surname:
Bazo
Jméno:
Given Name:
Jeroním
Jméno v originále:
Original Name:
Jeronim Bazo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Magister Strategických štúdií (?)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.05.1960 Tirana /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Náčelník Generálniho štábu Ozbrojených sil Albánske republiky (2013-2017)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.aaf.mil.al
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeronim_Bazo
URL CZ: https://www.valka.cz/Bazo-Jeronim-t204144#580847Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jeronim-Bazo-t204144#580847Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bazo
Jméno:
Given Name:
Jeroním
Jméno v originále:
Original Name:
Jeronim Bazo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1985 Albánska vojenská akademie “Skënderbej″
DD.06.2005-DD.MM.2006 Vysoká škola válečná Armády Spojených států
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1991 kapitán
DD.MM.1994 major
DD.MM.1995 podplukovník
DD.MM.2006 plukovník
DD.MM.2012 brigádni generál
07.11.2013 generálmajor
DD.MM.RRRR záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.11.2013-DD.01.2017 Velitel : Generální štáb Ozbrojených sil Albánské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1985-DD.MM.1997 základné veliteľské a štábne funkcie
DD.MM.1997-DD.MM.2000 styční důstojník pro NATO / Ministerstvo obrany ALbánske republiky
DD.MM.2000-DD.10.2002 velitel: Poddůstojnická akadémie
DD.MM.2003-DD.06.2005 Velitel: Vojenská akadémie (Albánska)
01.11D..2018-DD.MM.RRRR Ředitel: RACVIAC - Centre for Security Cooperation, Záhřeb
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.aaf.mil.al
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeronim_Bazo
URL CZ: https://www.valka.cz/Bazo-Jeronim-t204144#580848Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jeronim-Bazo-t204144#580848Version : 0
MOD

Jeronim Bazo


Generál Albánskych ozbrojených síl, náčelník Generálneho štábu v období od 7. novembra 2013 do januára 2017.
Narodil sa v máji 1960 v Tirane, Je ženatý, má dve deti.

Vojenská kariéra:
Bazo absolvoval Vojenskú akadémiu “Skënderbej″ v roku 1985. Ako začínajúci dôstojník postupne prešiel základnými veliteľskými (veliteľ čaty, veliteľ roty) a štábnymi funkciami na prápornej úrovni a pôsobil aj ako inštruktor vo vojenskej škole.
V roku 1991 bol povýšený do hodnosti kapitán a v rokoch 1993-1995 pôsobil ako náčelník oddelenia Personálneho odboru Albánskeho ministertva obrany. V roku 1994 bol povýšený do hodnosti major a v roku 1995 do hodnosti podplukovníka. V roku 1996 absolvoval štúdium v Európskom centre bezpečnostných štúdii Georga C. Marshalla (kolégium bezpečnostných štúdii a ekonomiky obrany) a potom pôsobil ako riaditeľ novytvoreného Odboru Národnej bezpečnosti na Albánskej obrannej akadémii. V rokoch 1997-2000 pôsobil na Ministerstve obrany ako styčný dôstojník pre NATO a následne, do októbra 2002 velil Poddôstojníckej akadémii. Od roku 2003 do roku 2005 velil Vojenskej akadémii. Počas tohto obdobia úspešne realizoval prerod tejto akadémie na Vojenskú univerzitu, vrátane inicializácie Regionálnych kurzov bezpečnostných a obranných štúdií pre vyšších dôstoujníkov.V roku 2006 absolvoval Americké armádne vojnové kolégium v Carlisle, Pennsylvania a následen bol povýšený do hodnosti plukovník.
V rokoch 2010-2012 Bazo riadil Odbor (štáb) obranného plánovania (J5) Generálneho štábu Albánskych ozbrojených síl. Počas tohto obdobia riadil implementáciu nových štruktúr Albánskych ozbrojených síl, a tiež aj proces začleňovania armády do štruktúr NATO. V roku 2012 bol vymenovaný do prvej generálskej hodnosti a pôsobil ako bezbečnostný a obranný poradca prezidenta Bujara Nišaniho.
Prezidentským dekrétom č. 8372 bol v roku 2013 povýšený do hodnosti generálmajor a súčasne vymenovaný za náčelníka Generálneho štábu, kde pôsobil až do januára 2017. Po skončení funkcie odišel do zálohy.

Generálmajor Bazo je autorom a spoluautorom mnohých odborných článkov, štúdií a publikácií. Bol viackrát vyznamenaný. Od 01.11.2018 pôsobí ako riaditeľ Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre (RACVIAC) v Záhrebe.

Zdroj: www.aaf.mil.al
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeronim_Bazo
https://sq.wikipedia.org/wiki/Jeronim_Bazo
URL CZ: https://www.valka.cz/Bazo-Jeronim-t204144#580851Verze : 6
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jeronim-Bazo-t204144#580851Version : 0
MOD