Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti [1938-1938]

Artillery Command of the 32nd Border Area

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 114 (114-A-1)
Datum zániku:
Disbanded:
1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 32. hraniční oblast
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-22.10.1938 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938 Heider, Vilém (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký pluk 131

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno MIKULÁŠ
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-32-hranicni-oblasti-1938-1938-t204135#580815Verze : 1
MOD