Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
AN/TPQ-53
Originální název:
Original Name:
AN/TPQ-53
Kategorie:
Category:
mobilní dělostřelecký rádiolokátor
Výrobce:
Producer:
Lockheed Martin Corp., Syracuse, New York
Lockheed Martin Corp., Owego, New York
Lockheed Martin Corp., Moorestown, New Jersey
Lockheed Martin Corp., Clearwater, Florida
Období výroby:
Production Period:
DD.07.2011-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~ 170 ks (pre / for )
26 ks (pre / for )
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
Anténne vozidlo:


Vozidlo s riadiacim stanovišťom:


Príves:
Rozměry:
Dimensions:
Anténne vozidlo:


Vozidlo s riadiacim stanovišťom:


Príves:
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
?
Výkony:
Performance:
Pracovná frekvencia: pásmo S (2-4 GHz)
Dosah: 60 km
Další údaje:
Other Data:
Systém sa skladá z dvojice vozidiel (anténa, riadiace pracovisko) a dvoch prívesov s energetickými jednotkami.
Rádiolokátor s elektronicky vychyľovaným lúčom je schopný zamerať letiace delostrelecké rakety, projektily a mínometné granáty na vzdialenosť až 60 km a na základe ich dráhy určiť miesto odpálenia a miesto dopadu.
Uživatelské státy:
User States:

(od roku 2017)
Poznámka:
Note:
Vzdušná prepraviteľnosť: C-17 Globemaster III
Zdroje:
Sources:
www.radartutorial.eu
www.lockheedmartin.com
en.wikipedia.org
www.prnewswire.com
www.syracuse.com

USA - AN/TPQ-53 (dělostřelecký rádiolokátor) - AN/TPQ-53 (Lockheed Martin)

AN/TPQ-53 (Lockheed Martin)
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-TPQ-53-delostrelecky-radiolokator-t204132#580808Verze : 0
MOD
Snímka ANT/TPQ-53 z iného uhla pohľadu (skúšky spoločnosti Lockheed Martin, 2011). Riadiaca a anténna jednotka sú kontajnerového typu, takže ich preprava je možná rôznymi prepravnými vozidlami uspôsobenými na inštaláciu kontajnerových nástavieb (užitočná nosnosť 5 t). Na internete som narazil aj na snímku, kde bola anténna jednotka umiestnená na prívese, ktorú ťahalo vozidlo s riadiacou jednotkou. Obe jednotky sú vybavené systémom, ktorý umožňuje zloženie kontajnerov z vozidla bez potreby ďalších manipulačných prostriedkov a ich použitie na stacionárnom stanovisku.


zdroj foto: www.radartutorial.eu
archív autora

USA - AN/TPQ-53 (dělostřelecký rádiolokátor) - AN/TPQ-53 (www.radartutorial.eu)

AN/TPQ-53 (www.radartutorial.eu)
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-TPQ-53-delostrelecky-radiolokator-t204132#580809Verze : 5
MOD