Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 12. divise [1938-1938]

Artillery Command of the 12th Division

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 124 (124-B-1)
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Užhorod, kasárny /
06.10.1938-22.10.1938 Vsetín, kasárny /
22.10.1938-22.10.1938 Prešov, kasárny /
22.10.1938-15.12.1938 Michalovce, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Grubl, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-14.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Dělostřelecký pluk 12

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno FAJNOR
Zdroje:
Sources:
armada.vojenstvi.cz
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 12. divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-12-divise-1938-1938-t204054#580688Verze : 1
MOD