Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Podleské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Podlaska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Podleské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Podleské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.10.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Białystok/kasárny gen. Sowińskiego-Kuriany /
26.08.1939-27.08.1939 Kuriany-Zawady/noční přesun /
27.08.1939-28.08.1939 Zawady-Jurzec Włościański/noční přesun / 3)
27.08.1939-28.08.1939 Zawady-Jedwabne/noční přesun / 4)
28.08.1939-01(?).09.1939 Jurzec Włościański/? / 3)
28.08.1939-01(?).09.1939 Jedwabne/? / 4)
01(?).09.1939 Jurzec Włościański-Stawiski dvůr/přesun / 3)
01(?).09.1939 Jedwabne-Kosaki/přesun / 4)
01(?).09.1939-03.09.1939 Stawiski/dvůr / 3)
01(?).09.1939-02.09.1939 Kosaki/přesun / 4)
02.09.1939 Kosaki-Jurzec Szlachecki/Jurzec Włościański/přesun / 4)
02.09.1939-03.09.1939 Jurzec Szlachecki/Jurzec Włościański/? / 4)
03.09.1939-04.09.1939 Stawiski-Grabowo/noční přesun / 3)
03.09.1939-04.09.1939 Jurzec Szlachecki/Jurzec Włościański-Grabowo/noční přesun / 4)
04.09.1939 Grabowo/prostor / 5)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Grabowo-prostor Stawiski/noční přesun /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Stawiski-Mały Płock/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Mały Płock-???-Gostery/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Gostery/? /
08.09.1939-09.09.1939 Gostery-???-les západně Kalinowo/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 les západně Kalinowo-???-Zaręby Kościelne/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Zaręby Kościelne/? /
11.09.1939 Zaręby Kościelne-Pzeździecko/Jachy/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Pzeździecko/Jachy-???-Dąbrowa Wielka/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 Dąbrowa Wielka-Dąbrowa/Nowa Wieś (boj)-Piętki-Mień/noční přesun /
13.09.1939 Mień-Pietraszki (boj)-les v prostoru Jośki/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 les v prostoru Jośki-???-???-Mieszuki/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Mieszuki/? /
15.09.1939-16.09.1939 Mieszuki-Strabla-???-Eliaszuki/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Eliaszuki/? /
17.09.1939 Eliaszuki / -Suchopol (Суxопаль)/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Suchopol (Суxопаль)-Prużana (Пружаны)-prostor Antopol (Антопаль)/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 prostor Antopol (Антопаль)-???-Kublik (Кублiк)/noční přesun /
19.09.1939-20.09.1939 Kublik (Кублiк)/? /
20.09.1939 Kublik (Кублiк)/? / -???-Lubiaź (Люб'язь)/přesun /
21.09.1939 Lubiaź (Люб'язь)-???-???-Werchy (Верхи)/přesun /
21.09.1939-23.09.1939 Werchy (Верхи)/? /
23.09.1939 Werchy (Верхи)-Niesuchojeże dnes Wola (Воля)-Grabowa (Гpaбoвe)-Serechowicze (Cepexoвичi)/přesun / 6)
24.09.1939 Serechowicze (Cepexoвичi)-???-Stara Huta (Cтapa Гyтa)/přesun /
25.09.1939 Stara Huta (Cтapa Гyтa)-Świtaź (Світязь)/přesun /
26.09.1939 Świtaź (Світязь)-Pulmo (Пульмо) / -Włodawa/přesun /
27.09.1939 Włodawa-Żuków/přesun /
28.09.1939 Żuków-???-Jabłoń/přesun /
29.09.1939 Jabłoń-Cichostów/přesun /
30.09.1939 Cichostów-Suchowola/přesun /
30.09.1939-01.10.1939 Suchowola-Bystrzyca/přesun /
01.10.1939-02.10.1939 Bystrzyca/? /
02.10.1939 Bystrzyca-Burzec/přesun /
02.10.1939-04.10.1939 Burzec/? /
04.10.1939 Burzec-Krzywda/přesun /
04.10.1939-05.10.1939 prostor Krzywda/? /
06.10.1939 les Ofiara/rozpuštění eskadrony /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.10.1939 Jurewicz, Jan Antoni (kapitan łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
V boji u obce Pietraszki (13.09.1939) eskadrona disponovala 5 lehkými kulomety, které nalezla během dosavadního ústupu.
Z rozkazu velitele brigády byly 17.09.1939 z eskadrony vyčleněny vozy trénu a materiální vozy a odeslány do zázemí společně s trény brigádních jednotek. V eskadroně zůstaly radiostanice, několik km kabelu, kolem 10 telefoníích přístrojů a dvě malé telefonní rozvodny.
26.09.1939 eskadrona získala ve městě Włodawa 10 povozů a ze skladů místní posádky získala spoustu spojařského vybavení.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 10 (szwadron łączności nr 10; 10th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Podlaské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Podlaska Cavalry Brigade).
2) Eskadrona byla rozpuštěna při kapitulaci Podleské jezdecké brigády v rámci kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“. V lese Ofiara byla zakopána část výzbroje a vybavení a velitel eskadronu rozpustil. Kapitulovalo kolem 80 kmenových a 30 přidělených příslušníků eskadrony. Do zajetí jich padlo 35.
3) Eskadrona byla rozdělena do dvou sledů. 1. sled (spojovací četa velitelství jezdecké brigády+družstvo radiostanice RKD+družstvo radiostanice N.1) byl při 1. sledu velitelství brigády (velitel, štáb, velitelé druhů vojsk, atp).
4) 2. sled eskadrony byl při 2. sledu velitelství brigády (hospodářská správa, náčelníci služeb, polní četnictvo atp.)
5) Pro vedení boje na území Východního Pruska vytvořila eskadrona spojovací uzly v obcích Glinki a Milewo, které byly večer zrušeny.
6) Při postupu byla kolona napadena v obcích Niesuchojeże a Grabowa ozbrojenými ukrajinskými bojůvkami. Vojáci eskadrony společně s polními četníky popravili chycené ozbrojence. Obě vesnice byly vypáleny.
Zdroje:
Sources:
Jurewicz, Jan: Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/H/1
Sławiński, Stanisław: Relacja + Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/H/2

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Podleske-jezdecke-brigady-1939-1939-t204053#580686Verze : 1
MOD

Velitelská sestava spojovací eskadrony Podleské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-06.10.1939 kapitán spojovacího vojska Jan Antoni Jurewicz 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24.08.1939-DD.10.1939 poručík spojovacího vojska Stanisław Sławiński 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 24(?).08.1939-03.10.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Zbigniew Górzyński 3)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24(?).08.1939-17.09.1939 poručík spojovacího vojska v záloze Jan Galik 4)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-17(?).09.1939 desátník (kapral) Franciszek Janicki 5)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-17(?).09.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) Stanisław Bednarek 5)


Jiní funkcionáři eskadrony:


výkonný poddůstojník (szef) – 24.08.1939-13.09.1939 rotmistr jezdectva (starszy wachmistrz) Paweł Sobczak – 13.09.1939 se v lese u obce Jośki od eskadrony odpojil.
hospodářský poddůstojník (podoficer gospodarczy) – 24.08.1939-17(?).09.1939 rotný jezdectva (wachmistrz) Stanisław Bednarek
materiální poddůstojník (podoficer sprzętowy) – 24.08.1939-DD.MM.1939 desátník (kapral) Franciszek Janicki
muniční poddůstojník (podoficer amunicyjny) – 24.08.1939-DD.MM.1939 desátník (kapral) ???, Nowicki
podkovář (podkuwacz) – 24.08.1939-DD.MM.1939 desátník (kapral) Jakob Żurada


Poznámky:
1) (17.05.1910-DD.MM.RRRR). Byl velitelem eskadrony od května 1937 do kapitulace. Po kapitulaci Podleské jezdecké brigády v rámci kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“ a rozpuštění eskadrony se dostal do německého zajetí. Po osvobození (29.04.1945) byl odvelen ke 2. polskému sboru do Itálie.
2) (10.03.1909-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci unikl německému zajetí. Za mě neznámých okolností se dostal do polské armády v SSSR, kde v březnu 1942 sloužil m.j. v náhradním praporu spojovacího vojska. Tam napsal zprávu o své účasti v zářijových bojích, která je uložena v Londýně – viz zdroje. V listopadu 1945 byl v hodnosti kapitána velitelem 2. spojovací roty 5. spojovacího praporu 5. kresové pěší divize. Ještě jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řásu Virtuti Militari.
3) (03.03.1910-DD.MM.RRRR) Po kapitulaci a rozvázání eskadrony padl do německého zajetí.
4) (DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR). Ve zdrojích není uveden. Podle hodnocení velitele eskadrony byl nejslabším důstojníkem eskadrony, nemocný, a proto byl odeslán s trénem a technickými vozy do Wolkowysku. Po cestě narazil na Suvalskou jezdeckou brigádu a připojil se k ní.
5) Pravděpodobně byl 17.09.1939 odeslán s trénem do Wolkowysku.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Jurewicz, Jan: Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/H/1
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 384
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Sławiński, Stanisław: Relacja + Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/H/2
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Podleske-jezdecke-brigady-1939-1939-t204053#580687Verze : 0
MOD