Main Menu
User Menu

3. kurýrní letka [1951-1952]

3rd Courier Squadron of 1st Air Transport Regiment

     
Název:
Name:
3. kurýrní letka
Originální název:
Original Name:
3. kurýrní letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
3. kurýrní letka
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1952
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.05.1952 1. letecký dopravní pluk
Dislokace:
Deployed:
01.01.1952-01.05.1952 Praha, letiště Kbely /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
01.01.1951-01.05.1952 K-75
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.05.1952 Kbely VÚ 2073
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 760

3. kurýrní letka [1951-1952]      - Letouny K-75 (Aero 45) tvořily hlavní výzbroj 3. kurýrní letky 1. leteckého dopravního pluku až do jejího zrušení. 
K ozn. příslušnosti k útvaru měly přiděleno písmeno D a dvojčíslí.
Foto via Jaroslav Matoulek

Letouny K-75 (Aero 45) tvořily hlavní výzbroj 3. kurýrní letky 1. leteckého dopravního pluku až do jejího zrušení.
K ozn. příslušnosti k útvaru měly přiděleno písmeno "D" a dvojčíslí.
Foto via Jaroslav Matoulek

URL : https://www.valka.cz/3-kuryrni-letka-1951-1952-t203957#580421Verze : 2