Main Menu
User Menu

589. samostatná armádní spojovací letka [1943-1944]

589th Detached Army Liaison Aviation Squadron

589. samostatná armádna spojovacia letka

589-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (589 оааэс)

     
Název:
Name:
589. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
589-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
sformovaná na základoch 49. samostatnej spojovacej letky
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 57. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR , ( )
14.05.1944-DD.MM.1945 Končakov, Pantelej Jemeljanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 30.06.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/589-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1944-t203944#580370Verze : 1
MOD