Main Menu
User Menu

4. letka [1975-1977]

4th Squadron of 1st Transport Airborne Air Regiment

     
Název:
Name:
4. letka
Originální název:
Original Name:
4. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1975
Předchůdce:
Predecessor:
4. letka
Datum zániku:
Disbanded:
31.08.1977
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1975-31.08.1977 1. dopravní výsadkový letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1975-31.08.1977 Mošnov, letiště Mošnov /

Velitel:
Commander:
01.11.1975-31.08.1977 Klasa, Michal (Podplukovník)
Výzbroj:
Armament:
01.11.1975-31.08.1977 An-2
Poznámka:
Note:
01.11.1975-31.08.1977 Mošnov VÚ 2073
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 760
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1975-1977-t203925#580338Verze : 0
Diskuse
Dnem 01.11.1975 došlo v čs. letectvu k rozsáhlé reorganizaci Inženýrsko letecké služby.
Tou nejzákladnější bylo zrušení Provozních oddělení u leteckých pluků spolu se zrušením provozních skupin, zabezpečující jednotlivé letky.
Technický personál i letecká technika zrušených jednotek byly předány do přímé podřízenosti velitele letky. Pro odborné řízení techniků v letce byla vytvořena funkce "Zástupce velitele letky pro Inženýrskou leteckou službu".
(V převážné většině případů byli od 01.11.1975 do této funkce ustanoveni velitelé příslušné provozní skupiny)


Zdroj: www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1975-1977-t203925#582930Verze : 1