Main Menu
User Menu

3. letka [1974-1975]

3rd Squadron of 1st Transport Airborne Air Regiment

     
Název:
Name:
3. letka
Originální název:
Original Name:
3. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1974
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1975
Nástupce:
Successor:
3. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1974-01.11.1975 1. dopravní výsadkový letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1974-01.11.1975 Mošnov, letiště Mošnov /

Velitel:
Commander:
01.11.1974-01.11.1975 Malinovský, Květuš (Major)
Výzbroj:
Armament:
01.11.1974-01.11.1975 Iljušin Il-14
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 760

3. letka [1974-1975]   - Pro znovu vytvoření 3. letky, byl od 1. a 2. letky převeden létající personál (po 16), zbytek od jiných útvarů. 
Podobně i letouny Il-14  od 1. a 2. provozního oddělení. * 
Ilustrační foto via Miroslav Moudrý

Pro "znovu vytvoření" 3. letky, byl od 1. a 2. letky převeden létající personál (po 16), zbytek od jiných útvarů.
Podobně i letouny Il-14 od 1. a 2. provozního oddělení. *
Ilustrační foto via Miroslav Moudrý

URL : https://www.valka.cz/3-letka-1974-1975-t203907#580311Verze : 4
"Nová křídlatá" 3. letka byla vytvořena k 01.11.1974 po reorganizaci 1. dopravního výsadkového leteckého pluku, když byly od pluku předány vrtulníky.
Z počátku neměla "vlastní" provozní skupinu Inženýrsko letecké služby.
Po roční existenci byla letka - spolu s ostatními letkami reorganizována a technici Inženýrsko letecké služby byly včleneni do její sestavy.


Zdroj: Vojenský ústřední archiv / Vojenský historický archiv Praha; Fond č. 760
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1974-1975-t203907#582980Verze : 0