Main Menu
User Menu

583. samostatná armádní spojovací letka [1943-1944]

583rd Detached Army Liaison Aviation Squadron

583. samostatná armádní spojovací letka

583-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (583 оааэс)

     
Název:
Name:
583. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
583-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.01.1944
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.02.RRRR-09.11.1943 44. armáda
DD.MM.RRRR-26.01.1944 28. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1943-26.01.1944 Telegin, Dmitrij Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 16.02.1943 do 26.01.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/583-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1944-t203578#579847Verze : 1
MOD