Main Menu
User Menu

576. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

576th Detached Army Liaison Aviation Squadron

576. samostatná armádna spojovacia letka

576-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (576 оааэс)

     
Název:
Name:
576. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
576-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.03.1943-DD.05.1945 3. gardová armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.03.1943-DD.MM.1945 Filimonov, Nikolaj Dmitrievič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
14.03.1943-13.02.1944
18.04.1944-11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
podvignaroda.ru
URL : https://www.valka.cz/576-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t203415#579612Verze : 1
MOD